ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สำหรับในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 สถาบัน มีนักเรียน อาจารย์และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทยพร้อมทีมงานได้ร่วมนิทรรศการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและข้อมูลที่สำคัญต่างๆให้แก่น้องๆที่สนใจด้วย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์