ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมวีดิโอย้อนหลัง งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ECON TU Symposium ครั้งที่ 42 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต” (ช่วงบ่าย)


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมวีดิโอย้อนหลัง

งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ECON TU Symposium ครั้งที่ 42) ภายใต้หัวข้อ "ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต” (ช่วงบ่าย)

ได้ที่นี่ https://youtu.be/qlKsOvBZjX0

-----------------------------

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์