ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
พิธีมอบทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีมอบทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา รองเลขาธิการและกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน 18 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 950,700 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.424Y ชั้น 4 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์