ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาออกแบบชีวิต แนะแนวชีวิตหลังเรียนจบ (ปลุก...ความฝัน "ออกแบบชีวิต..ติ๊สท์ไปกับ Econband")


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานเสวนาออกแบบชีวิต แนะแนวชีวิตหลังเรียนจบ (ปลุก...ความฝัน "ออกแบบชีวิต..ติ๊สท์ไปกับ Econband") ณ ห้องบรรยาย วจ.207 ชั้น 2 พร้อมทั้งจัดพิธีเปิดห้องซ้อมดนตรี ชั้น 1 อาคารเดือน บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 - 21.30 น. โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ รหัส 33 เข้าร่วมงานอีกด้วย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์