ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ปลุกประสบการณ์ ศึกษาวิถีเจ้าพระยา


ฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการศึกษาวิถีเจ้าพระยาให้แก่นักศึกษาในคณะฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยในโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านพื้นที่รอบๆ แม่น้ำเจ้าพระยา เช่น มัสยิดกุฎีขาว ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดยานนาวาและสถานที่อื่นๆ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์