ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนา "ถกหนัง...หลังออสการ์"


ฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานเสวนาถกหนัง...หลังออสการ์ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในงานดังกล่าว ได้มีกิจกรรมชมภาพยนตร์เรื่อง American Factory ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม Best Documentary (Feature) และเสวนากับวิทยากรจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่

📌 อ.นนท์ นุชหมอน

📌 อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ

📌 และดำเนินรายการโดย อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์