ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล" ประจำปี 2563


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ที่จบการศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี เพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล" แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์รังสิต หรือท่าพระจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และมีกำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. คุณเพชรรัตร์ ไม้จันทร์ โทร 02 - 696 - 5982

2. คุณพรทิภา วงศ์กันทรากร โทร 02 - 613 - 2438© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์