ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ สถานที่บริเวณห้องรับประทานอาหาร ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (Y) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยทางคณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อจัดพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์