ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC1002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆได้แก่

📌 กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษาและทุนการศึกษา โดยผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา

📌 การแนะแนวการเลือกวิชาโท โดยรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

📌 แนะนำหมวดวิชา กลุ่มวิชา และแนะนำการวางแผนการเรียน (Academic plan) โดย ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์