ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 24) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563


หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 24) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่:

www.econ.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร.02-613-2423, 02-613-2479

Email: mbe@econ.tu.ac.th

Website: http://www.econ.tu.ac.th/mbe

Facebook: mbethammasat© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์