ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
United Nations ESCAP ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในการประชุม 76th Session of ESCAP ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพฯ


United Nations ESCAP ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในการประชุม 76th Session of ESCAP ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพฯ โดยจะการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ได้รับค่าจ้าง แต่จะได้รับประกาศนียบัตรในการปฏิบัติงานแทน ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์การประชุมในระดับนานาชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร (ตามเอกสารแนบ) ส่งไปที่ escap-da@un.org หรือสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/VMKbWc ภายในวันที่ 12 เมษายน 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unescap.org/commission/about-the-commission© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์