ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที 9)

โดยท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์และ Email ในวันและเวลาราชการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยในความไม่สะดวก© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์