ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)

โดยท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์และ Email ในวันและเวลาราชการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยในความไม่สะดวก© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์