ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมการนำเสนอบทความของผู้สมัครเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom-Meeting)


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านรับชมการนำเสนอบทความของผู้สมัครเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom-Meeting) ได้ที่ https://zoom.us/j/2607351348 Meeting ID: 260 735 1348 ในวันที่ 26 มีนาคม และวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

1. น.ส.จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร เสนอบทความ เรื่อง Effects of Agricultural Cooperative Services on Rural Household Welfare in Thailand เวลา 13.00 - 14.00 น.

2. น.ส.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม เสนอบทความเรื่อง "Carbon tax incidence on household demand: Effects on welfare, income inequality and poverty incidence in Thailand" เวลา 15.00-16.00 น.

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

3. ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ เสนอบทความเรื่อง "Semiparametric Estimation of Recursive Preference Parameters: Case of Thailand" เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

4. นายศุภฤกษ์ ทรัพย์ไพฑูรย์ เสนอบทความเรื่อง "The Role of Public Opinion Surveys on the Effectiveness of the Central Bank Monetary Policy: A Lesson from the Japanese Quantitative and Qualitative Easing" เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ลิงค์ด้านล่าง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์