ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ช่องทางการส่งเอกสารถึงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงการปิดทำการ


สำหรับช่วงปิดมหาวิทยาลัยนี้ หน่วยงานใดประสงค์จะส่งหนังสือถึงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถส่งได้ทางอีเมล pantor@econ.tu.ac.th (ท่าพระจันทร์) และ sermsak@econ.tu.ac.th (ศูนย์รังสิต) ได้ทั้ง 2 ช่องท่าง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือสั่งการ หรือหนังสือประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือใช้อีเมลทางการขององค์กร/หน่วยงานที่ท่านสังกัด เพื่อการยืนยันตัวเอง และจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปไฟล์ pdf

หลังส่งอีเมล หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง สามารถเช็คสถานะการส่งเอกสารได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089 228 8716 (คุณจินตนา ธนะสันต์ สารบรรณท่าพระจันทร์) และ 096 881 0568 (คุณเสริมศักดิ์ กรุดเงิน สารบรรณศูนย์รังสิต)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยในความไม่สะดวก© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์