ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ตัวแทนศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ตัวแทนศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติมอบกระเป๋าฆ่าเชื้อ UV-C จำนวน 20 ใบ และ หน้ากาก N95 3M 8210 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี

  • ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
  • รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
  • ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.สนามธรรมศาสตร์
  • รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ.
  • ผศ.นพ.สกล มนูสุข รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ.
  • ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ รองผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ

    โดยการมอบสิ่งของในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาอุปกรณ์ให้รพ.ธรรมศาสตร์ ของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 12,14,21,23,24,25 และ 26  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์