ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ชุด "หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 1: โลกของ Top 1%"


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ชุด

หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 1

“โลกของ Top 1%”

ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/2918998564884918/

-----------------------------

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา เวลา 20.00 – 21.30 น.

หรือรับชมได้ทาง Facebook live เพจ:ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม

https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์