ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวันครบรอบ 71 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 71 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และทำบุญพิธีสงฆ์ ณ วัดตระพัง จังหวัดปทุมธานีในช่วงเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์