ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรมได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์