ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมงานสัมมนาหัวข้อ "โลกเปลี่ยน ไทยปรับ รองรับวิกฤตโรคระบาด" (Global and Local changes, in and out of pandemic)


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "โลกเปลี่ยน ไทยปรับ รองรับวิกฤตโลกระบาด" (Global and Local changes, in and out of pandemic)

🎥 รับชมได้ที่:

https://www.facebook.com/SantiTalks/videos/439632406994994/UzpfSTU0MDIxNzQ3Mjc3NDY3MjozMDM2OTMzNDk2NDM2Mzc4/

📅 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

🕘 เวลา 9.00 - 12.00 น.

📌 ห้องประชุม 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ร่วมสัมมนาโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์