ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ผู้แทน UN ประจำประเทศไทยและคณะ เยือน มธ. หารือเรื่องการขับเคลื่อน SDG (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการ SDG Move ให้การต้อนรับผู้แทนจาก United Nations (UN) ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในเรื่องของ SDG Dialogue, กิจกรรมต่างๆ และการทำวิจัยร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

โดยผลของการประชุมคือ ได้มีการสร้างความร่วมมือทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ โครงการ SDG Move และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ได้เสนอให้มีความร่วมมือในส่วนของการจัดงาน Symposium ร่วมกันในปีหน้าในธีม SDG และความร่วมมือเรื่องการบรรยายหรือวิทยากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์