ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คอลัมน์ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เปิดคอลัมน์ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" โดยเหล่าคณาจารย์ของคณะ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สู่สาธารณะ เป็นประจำทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในหน้าบทความของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจฉบับวางจำหน่ายวันเสาร์ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านบทความซึ่งตีพิมพ์ในคอลัมน์ดังกล่าวได้ ที่นี่

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์