ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
*ติดต่อ*โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE สำนักงานธุรการ ชั้น 5

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)

โทร.02-613-2423 (วิชาการ), 02-613-2479 (การเงิน)

โทรสาร 02-224-9428

Email: mbe@econ.tu.ac.th

Website: www.econ.tu.ac.th/mbe

Facebook: mbethammasat

เวลาทำการ :

*จัดการเรียนการสอนที่ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.

วันอังคาร-พุธ (กรณีที่มีการเรียนการสอน) 09.00-21.00 น.

วันอาทิตย์ 08.30-16.30 น.

ปิดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์