ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
*ติดต่อ*โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) สำนักงานธุรการ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทร.02-613-2423 (วิชาการ), 02-613-2479 (การเงิน)

โทรสาร 02-224-9428

Email: mbe@econ.tu.ac.th

Website: www.econ.tu.ac.th/mbe

เวลาทำการ :

*จัดการเรียนการสอนที่ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

  • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.

    * วันเสาร์อาทิตย์ อาจไม่มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ เนื่องจากปฏิบัติงานการเรียนการสอน ดังนั้นสามารถติดต่อได้ที่ 089-763-9236 *เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น

    * ปิดทำการตามประกาศ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

    Facebook: mbethammasat  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์