ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การรับเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการปริญญาตรี กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 29 กันยายน 2553 สมัครได้ที่ www.reg.tu.ac.th กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์