ประกวดราคา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกวดราคา : ประกาศประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์