ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์

ที่ตั้ง:ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (60ปี)
เวลาให้บริการ:วันจันทร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
:วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 18:30 น.
:วันอาทิตย์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ รังสิต

ที่ตั้ง:ชั้น 2 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารตัว Y)
เวลาให้บริการ:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
ที่ตั้ง:ชั้น 2 อาคารเดือน บุนนาค (อาคาร วจ.)
เวลาให้บริการ:วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:00 น.
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์