ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ปฐมนิเทศทั้งเล่ม ปีการศึกษา2562 ตามเอกสารที่แนบมานี่ได้เลยค่ะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารมัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารที่แนบมานี่ได้เลยค่ะ
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์