สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : รายการสัมมนา (Seminar series)
สัมมนาเดือนกันยายน 2562
Seminar "Factors Influencing changes in Marriage and Low-Fertility: Evidence from Thailand and Vietnam"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง"Factors Influencing changes in Marriage and Low-Fertility/... Evidence from Thailand and Vietnam" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายโดย :
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Page
1
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์