สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : รายการสัมมนา (Seminar series)
สัมมนาเดือนธันวาคม 2562
Seminar "Understanding the Bimodality of the Distribution of Export Intensity in Thailand"
By :
Dr.Wisarut Suwanprasertt, Assistant Professor of Economics Jones College of Business, Middle Tennessee State University.
Date :
Monday 16, December 2019
Time :
10.30 a.m. - 12.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
Page
1
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์