สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : รายการสัมมนา
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2560
สัมมนาวิชาการ"การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์?"
บทคัดย่อ :
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่านักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะผู้ที่คลุกคลีกับแวดวงนักเศรษฐศาสตร์ไทย ควรศึกษาประเด็นประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (ประวัติแนวคิดฯ) ผู้เขียนเชื่อว่าเหตุผลที่ดีในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวคือ ความรู้จากประวัติแนวคิดฯ มีอิทธิพลต่อนักเศรษฐศาสตร์ในการเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นบทความนี้จึงแสดงว่านักเศรษฐศาสตร์สามารถวิพากษ์รากฐานของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักได้โดยใช้ความรู้จากประวัติแนวคิดฯ
วันที่ :
8 พฤษภาคม 2560
เวลา :
13.30-15..30 น.
โดย :
อ.ดร.นภนต์ ภุมมา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Page
1
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์