สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : รายการสัมมนา (Seminar series)
สัมมนาเดือนมีนาคม 2561
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Welfare Analysis of the Universal Health Care Program in Thailand” โดย Dr.Natt Hongdilokkul
โดย :
Dr.Natt Hongdilokkul, Postdoctoral fellow, Shorenstein Asia-Pacific Research Center (APARC), Stanford University
วัน :
จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
Page
1
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์