เศรษฐ' ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา
ชุดเศรษฐ' ธรรมศาสตร์ คลาสสิก (ECON TU Classics Series)
- 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- 60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
- ปาฐกถา 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง
- เศรษฐธรรม รวมบทปาฐกถากีรตยาจารย์แห่งเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ชุดเศรษฐ' ธรรมศาสตร์ สัมมนา (ECON TU Seminar Series)
- วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย [Crisis]
- ช่องว่างของความเข้าใจต่อภาคเกษตรและชนบทไทย
- วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา [U.S. Crisis]
- วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์
- Microfinance และการเงินชุมชน
- บทเรียนจากวิกฤตซับไพรม์
ชุดเศรษฐ' ธรรมศาสตร์ วิชาการ (ECON TU Academics Series)
- เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน สำนักท่าพระจันทร์
- ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของไทย [Macrotrends]
- มองเศรษฐกิจ มุมเศรษฐศาสตร์