เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019 International Summer School (ISS) ณ มหาวิทยาลัย National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน และทุนเรียนภาษาจีนในศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อแข่งขันรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Erasmus+ Programme เพื่อศึกษา ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) ประจำปี 2018/2019
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตุรกี Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED)
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2
 • ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ University of California at Berkeley ปี 2562 รุ่นที่ 6
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019 International Summer School (ISS) ณ มหาวิทยาลัย National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019 International Summer School (ISS) ณ มหาวิทยาลัย National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาในหลักสูตร ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 โดยสามารถเลือกเรียนได้ใน 2 session คือ

  1. 4 Week Chinese Language Study

  2. 4 Week English Taught Program

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ภายในกำหนดส่ง**

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน และทุนเรียนภาษาจีนในศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน และทุนเรียนภาษาจีนในศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

  1.1 2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program

  สามารถดูรายละเอียดทุนและวิธีการสมัครได้ที่ >> https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/873.html

  (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)

  1.2 2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai students

  สามารถดูรายละเอียดทุนและวิธีการสมัครได้ที่ >> https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2632.html

  (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562)

  2. ทุนเรียนภาษาจีน Huaya Enrichment Scholarship (HES) For Thailand Students

  สามารถดูรายละเอียดทุนและวิธีการสมัครได้ที่ >> https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2642.html

  (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562)

  ทั้งนี้ นักศึกษาหรือบุคลากรที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือสอบถามและสมัครโดยตรงได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เบอร์ 02-670-0200 ต่อ 326 หรือ E-mail ที่ tecthailand168@gmail.com

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อแข่งขันรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Erasmus+ Programme เพื่อศึกษา ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อแข่งขันรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Erasmus+ Programme เพื่อศึกษา ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์เอกสารแนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) ประจำปี 2018/2019

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) ประจำปี 2018/2019 สำหรับนักศึกษาไทยเพื่อไปเรียนภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 โดยรัฐบาลอินโดนีเซียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาอยู่ที่อินโดนีเซีย แต่ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินด้วยตนเอง

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms.Sari Suharyo หรือ Mr.Adul Leesen ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-252-3135 ext. 170

  หรือ e-mail: sarisuharyo@gmail.com หรือดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/

  โดยสามารถสมัครออนไลน์และส่งเอกสารสมัครได้ที่ http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/

  ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์เอกสารแนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตุรกี Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนรัฐบาลตุรกี Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ได้รับทุนและจัดสรรที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาตุรกีให้ได้รับทุนในทุกระดับ ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตรกีในระดับ C1 ขึ้นไป

  โดยรับสมัครวันที่ - 20 กุมภาพันธ์ 2562

  สมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.t

  (สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในช่วงเดือนเมษายนต์-พฤษภาคม 2562 และประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2562)

  ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS) เพื่อไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทย์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกหรือสัมผัสคนไข้โดยตรง)

  ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-tgs/ และสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://application.fulbrightthai.org

  ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

  หรือสอบถามได้ที่ E-mail: tusef@fulbrightthai.org และที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 106

  (คุณศุภวารี ภัทราวณิชย์)

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020 เพื่อไปศึกษาระยะสั้น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - 2 สิงหาคม 2562 (รอบ Summer Program) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับสิทธิเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่า Participation fee จาก 130,000 เยน เหลือ 65,000 เยน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษา

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะสาขาดนตรี เพื่อไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย รายละเอียดตามตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://asea-uninet.org/scholarship-grants/ernst-mach-grant-emg/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: konstanze.pirker@oead.at

  ****ปิดรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562****

  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0507(2)/ ว2007 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการไปฝึกงานที่ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรม

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จำนวนรับสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารประกาศแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือก และทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ 02-613-2480

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุน Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED) ให้กับผู้ที่จะไปศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศแคนาดา โดยเริ่มไปศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันพฤหัสที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันพฤหัสที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) เพื่อไปเป็น Research Students ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ยื่นสมัครแข่งขันรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 ทุน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อไปเป็น Research Students ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ยื่นสมัครแข่งขันรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 ทุน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 เพื่อไปศึกษา โดยไม่รับปริญญา (Non-degree Student) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ University of California at Berkeley ปี 2562 รุ่นที่ 6

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ University of California at Berkeley ปี 2562 รุ่นที่ 6 ให้แก่นักศึกษา มธ. ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 ค่าใช้จ่ายในการสมัครจากนักศึกษาคนละ 9,500 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icehr.tu.ac.th

  หรือ เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงได้ในวันเวลาและสถานที่ดังนี้

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.30 - 13.30 น.

  ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • ----------------------------

  มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น.

  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • รายละเอียดโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน_ณ_University_of_California_at_Berkeley_ปี_2562_รุ่นที่_6.pdf
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ AIMS ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไนดารุสซาราม และฟิลิปปินส์

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree)

  โดยกำหนดการดังต่อไปนี้

  รับสมัคร: 7 - 30 มกราคม 2562

  สอบสัมภาษณ์: 8 กุมภาพันธ์ 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จำนวนรับสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารประกาศแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 02-613-2480

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์