เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
 • โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563
 • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
 • ทุนระยะสั้นหลักสูตร The Japanese Safety Management and Japanese Culture ณ Kansai University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562
 • Opening of applications for Chevening Scholarships 2020/2021
 • หลักสูตรศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
 • ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจและการบริหารจัดการที่ Stockholm School of Economics
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University Grants Committee ประเทศฮ่องกง
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานในการประชุม 75th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019 International Summer School (ISS) ณ มหาวิทยาลัย National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน และทุนเรียนภาษาจีนในศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อแข่งขันรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Erasmus+ Programme เพื่อศึกษา ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) ประจำปี 2018/2019
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตุรกี Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020
 • -APPLICATION CLOSED-ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษา
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED)
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2
 • ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ University of California at Berkeley ปี 2562 รุ่นที่ 6
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับ Graduate student ด้าน Business และ Finance ของ Central European University
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเซีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2562
 • -APPLICATION CLOSED- ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

  ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ดังลิงค์ด้านล่าง และโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 13.30 น. โดยมีกำหนดการสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 ธันวาคม 2562

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 ศูนย์ท่าพระจันทร์ หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02 - 613 - 2480 (คุณนริศา)

  โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

  ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่องโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยียมและเยอรมนี และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ดังลิงค์ด้านล่าง และโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563 ไม่เกิน 12.00 น.

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาความร่วมมือนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารวิศิษฏ์อักษร ชั้น 1 ศูนย์รังสิต หรือที่ email: thanyalak.c@oia.tu.ac.th (คุณธัญญลักษณ์)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

  ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ Hokkaido University President's Fellowship ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน จะมีสิทธิ์เสนอชื่อเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยระยะเวลาศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 โดยกำหนดเกณฑ์การรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ดังลิงค์ด้านล่าง และโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ไม่เกิน 12.00 น.

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาความร่วมมือนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารธรรมนที ชั้น 2 ท่าพระจันทร์ หรือที่ email: thanyalak.c@oia.tu.ac.th  ทุนระยะสั้นหลักสูตร The Japanese Safety Management and Japanese Culture ณ Kansai University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

  ด้วย Kansai University of International Studies (KUIS) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เสนอทุนระยะสั้นหลักสูตร The Japanese Safety Management and Japanese Culture ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน เพื่อไปศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมได้รับทุนสนับสนุน Japan Student Services Organization (JASSO) ทุนละ 80,000 Yen นั้น

  โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเน้นการเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งการเตรียมตัวและการฟื้นฟู บูรณะภายหลังเหตุการณ์ อุบัติภัย ทางธรรมชาติ

  นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีโอกาส

  1) ได้รับความรู้เรื่อง ภัยภิบัติทางธรรมชาติและการจัดการด้านนี้จากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองโกเบ โดยมี Filed trips ไปยังสถานที่จริงร่วมด้วย

  2) มีโอกาสการทำ workshop ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น และการทำ Presentation ในบรรยายกาศ ความเป็นนานาชาติ

  3) โอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจาก cultural trip ที่รวมอยู่ด้วย

  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ดังลิงค์ด้านล่าง และโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ไม่เกิน 12.00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนริศา เกลียวทอง เบอร์โทรศัพท์ 02 613 2480  Opening of applications for Chevening Scholarships 2020/2021

  The Chevening Scholarships scheme is the British Government's global scholarships programme, aimed at those who are likely to be future leaders, influencers or decision-makers in their filed. Those selected for the Chevening programme are granted a full scholarship to study in UK and also have access to tailored events and support during their time there, giving them a unique opportunity to build a global network of continuing professional significance, and to establish social, cultural, academic or commercial partnerships with the UK. There are now 50,000 Chevening alumni spanning over 160 countries.

  Chevening Scholarships are awarded to outstanding scholars with a proven academic record and leadership potential, to study a one-year Master's degree at one of the UK's top universities. We welcome applications from all fields but will give preference to those studying in the following areas: conflict issues; trafficking; migration; climate change; energy; trade and investment; economic governance; democracy; governance; and humanrights.

  If you have ambition, leadership potential, and a strong academic background, we encourage you to apply before 5 November 2019. Potential applicants can register their interest and sign up to receive alerts about application dates, candidate guidance, and priority subject areas for Chevening Scholarships via the Central website,

  https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

  More information please contact: suparaporn.kaewharn@fco.gov.uk


  หลักสูตรศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

  ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เรื่องหลักสูตรศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตร Research Student Program และหลักสูตร International Graduate Program A (IGP A) โดยทั้ง 2 หลักสูตรสามารถยื่นสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ นั้น

  ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวมายังผู้ที่สนใจ สามารถสมัครตรงไปยัง Tokyo Institute of Technology ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: tokyotech.mext@jim.titech.ac.jp (Mr. Yura Takao และ Ms. Nanami Usui) หรือดูข้อมูลหลักสูตรและกำหนดการรับสมัครได้ที่

 • หลักสูตร Research Student Program

  http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/research_students/mext_application.html

 • หลักสูตร International Graduate Program A (IGP A)

  http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/graduate_program_a/

 • เอกสารเพิ่มเติม_Tokyo_Institute.pdf


 • ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจและการบริหารจัดการที่ Stockholm School of Economics

  ด้วยมูลนิธิ Karl-Adam Bonniers Stiftelse (KAB) ของสวีเดนประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจและการบริหารจัดการที่ Stockholm School of Economics และโอกาสที่จะได้รับปริญญาโทใบที่สองควบจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)

  โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ KAB ทางเว็บไซด์ http://kabstiftelse.se/en/ ทั้งนี้หากสนใจโปรดสมัครตรงไปยังแหล่งทุนภายในวันที่ 15 มกราคม 2563  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University Grants Committee ประเทศฮ่องกง

  ด้วย University Grants Committee ประเทศฮ่องกง มีความประสงค์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2020/2021 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและการสมัครได้ที่ https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: HKPF@ugc.edu.hk ทั้งนี้หากสนใจโปรดสมัครตรงไปยังแหล่งทุนภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานในการประชุม 75th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานในการประชุม 75th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง และกรอก Personal Data of Student to Serve the Seventy Fifth Session of the EsCAP Commission และส่งไปที่ E-mail: escap-da@un.org หรือโทรสารหมายเลข 02-288-1034 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 หรือกรอกใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/VMKbWc

  **ผลการพิจารณาตอบครับขึ้นอยู่กับองค์การสหประชาชาติ**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019 International Summer School (ISS) ณ มหาวิทยาลัย National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019 International Summer School (ISS) ณ มหาวิทยาลัย National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาในหลักสูตร ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 โดยสามารถเลือกเรียนได้ใน 2 session คือ

  1. 4 Week Chinese Language Study

  2. 4 Week English Taught Program

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน และทุนเรียนภาษาจีนในศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน และทุนเรียนภาษาจีนในศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

  1.1 2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program

  สามารถดูรายละเอียดทุนและวิธีการสมัครได้ที่ >> https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/873.html

  (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)

  1.2 2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai students

  สามารถดูรายละเอียดทุนและวิธีการสมัครได้ที่ >> https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2632.html

  (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562)

  2. ทุนเรียนภาษาจีน Huaya Enrichment Scholarship (HES) For Thailand Students

  สามารถดูรายละเอียดทุนและวิธีการสมัครได้ที่ >> https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2642.html

  (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562)

  ทั้งนี้ นักศึกษาหรือบุคลากรที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือสอบถามและสมัครโดยตรงได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เบอร์ 02-670-0200 ต่อ 326 หรือ E-mail ที่ tecthailand168@gmail.com

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อแข่งขันรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Erasmus+ Programme เพื่อศึกษา ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อแข่งขันรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Erasmus+ Programme เพื่อศึกษา ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019/2020

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์เอกสารแนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) ประจำปี 2018/2019

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) ประจำปี 2018/2019 สำหรับนักศึกษาไทยเพื่อไปเรียนภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 โดยรัฐบาลอินโดนีเซียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาอยู่ที่อินโดนีเซีย แต่ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินด้วยตนเอง

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms.Sari Suharyo หรือ Mr.Adul Leesen ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-252-3135 ext. 170

  หรือ e-mail: sarisuharyo@gmail.com หรือดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/

  โดยสามารถสมัครออนไลน์และส่งเอกสารสมัครได้ที่ http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/

  ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์เอกสารแนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตุรกี Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนรัฐบาลตุรกี Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ได้รับทุนและจัดสรรที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาตุรกีให้ได้รับทุนในทุกระดับ ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตรกีในระดับ C1 ขึ้นไป

  โดยรับสมัครวันที่ - 20 กุมภาพันธ์ 2562

  สมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.t

  (สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในช่วงเดือนเมษายนต์-พฤษภาคม 2562 และประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2562)

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS) เพื่อไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทย์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกหรือสัมผัสคนไข้โดยตรง)

  ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-tgs/ และสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://application.fulbrightthai.org

  ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

  หรือสอบถามได้ที่ E-mail: tusef@fulbrightthai.org และที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 106

  (คุณศุภวารี ภัทราวณิชย์)

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020 เพื่อไปศึกษาระยะสั้น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - 2 สิงหาคม 2562 (รอบ Summer Program) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับสิทธิเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่า Participation fee จาก 130,000 เยน เหลือ 65,000 เยน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED-ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษา

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะสาขาดนตรี เพื่อไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย รายละเอียดตามตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://asea-uninet.org/scholarship-grants/ernst-mach-grant-emg/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: konstanze.pirker@oead.at

  ****ปิดรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562****

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0507(2)/ ว2007 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการไปฝึกงานที่ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรม

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จำนวนรับสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารประกาศแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือก และทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ 02-613-2480

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุน Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED) ให้กับผู้ที่จะไปศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศแคนาดา โดยเริ่มไปศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันพฤหัสที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันพฤหัสที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) เพื่อไปเป็น Research Students ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ยื่นสมัครแข่งขันรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 ทุน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อไปเป็น Research Students ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ยื่นสมัครแข่งขันรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 ทุน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 เพื่อไปศึกษา โดยไม่รับปริญญา (Non-degree Student) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ University of California at Berkeley ปี 2562 รุ่นที่ 6

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ University of California at Berkeley ปี 2562 รุ่นที่ 6 ให้แก่นักศึกษา มธ. ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 ค่าใช้จ่ายในการสมัครจากนักศึกษาคนละ 9,500 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icehr.tu.ac.th

  หรือ เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงได้ในวันเวลาและสถานที่ดังนี้

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.30 - 13.30 น.

  ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • ----------------------------

  มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น.

  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • รายละเอียดโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน_ณ_University_of_California_at_Berkeley_ปี_2562_รุ่นที่_6.pdf
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ AIMS ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไนดารุสซาราม และฟิลิปปินส์

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree)

  โดยกำหนดการดังต่อไปนี้

  รับสมัคร: 7 - 30 มกราคม 2562

  สอบสัมภาษณ์: 8 กุมภาพันธ์ 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จำนวนรับสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารประกาศแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 02-613-2480

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับ Graduate student ด้าน Business และ Finance ของ Central European University

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับ Graduate student ด้าน Business และ Finance ของ Central European University โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติด้าน economics, statistics, science, computer science, statistics, mathematics, engineering เป็นต้น หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  https://economics.ceu.edu/article/2019-04-02/business-analytics-finance-scholarships

  https://www.facebook.com/ceueconbusiness/posts/10156247182815954

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519231455975993346

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเซีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเซีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

  โดยผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกธรรมนที ท่าพระจันทร์ หรือชั้น 3 อาคารโดมบริหาร ศูนย์รังสิต และยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่นี่

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

  ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

  โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ดังลิงค์ด้านล่างและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 กรกฎาคม 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่นี่  -APPLICATION CLOSED- ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

  ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนไม่เกิน 10 ทุน ดังมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

  โดยผู้สนใจติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาความร่วมมือนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกธรรมนที ชั้น 2 ท่าพระจันทร์ โทร 02-613-2046 และ 02-613-2047 โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลาราชการ (16.30)

  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่นี่

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์