เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับอาจารย์

ประชาสัมพันธ์โครงการ Researcher Connect ของ British Council ประเทศไทย

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการ Researcher Connect ของ British Council ประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภพอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมทักษะให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความมั่นใจและประสบการณ์ในการเขียนโครงการและต่อยอดสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Persuasive Proposal, Presenting with Impact และ Academic Collaboration ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ คณาจารย์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/unlock-your-potential

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-014-2212 และ 065-520-5970 (คุณปณิธิ เที่ยงตรง)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์