ติดต่อเรา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
 หน่วยงานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร Email
สำนักงานเลขานุการคณะฯ02-613-246002-224-9428-
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ02-613-2437-802-224-0150be@econ.tu.ac.th
บัณฑิตศึกษา02-613-242202-224-9428grad@econ.tu.ac.th
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ02-613-2423, 02-613-247902-224-9428mbe@econ.tu.ac.th
นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ02-613-242002-224-1355title@econ.tu.ac.th
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์02-224-0147-902-224-0146ertc@econ.tu.ac.th
งานสัมมนา0-2613-240402-224-9428seminar@econ.tu.ac.th
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 หน่วยงานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร Email
สำนักงานเลขานุการคณะฯ02-696-598302-564-2891-
ฝ่ายวิชาการ02-564-289202-564-2891-
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย02-696-5981-202-564-2891undergrad@econ.tu.ac.th

แผนที่

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์