เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รับทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนระยะสั้นเข้าร่วมโครงการ CAU's International Summer Program ณ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากรแข่งขันรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560-2561
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 พร้อมรับทุนเต็มจำนวน ณ The Chinese University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) Summer 2017 ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนระยะสั้น
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • Summer 2017 @ UC Berkeley
 • NEW!!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย
 • NEW!!! หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รับทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดประกาศทุนและใบสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง

  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

  คุณวันเพ็ญ เนตรรุ่ง คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-696-5980

  คุณพรทิภา วงศ์กันทรากร คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2437

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนระยะสั้นเข้าร่วมโครงการ CAU's International Summer Program ณ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนระยะสั้นเข้าร่วมโครงการ CAU's International Summer Program (ISP) ณ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของ มธ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2560 (สำหรับ session 1) หรือเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2560 (สำหรับ session 2) โดยสามารถเลือกได้ 1 session ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อ จำนวน 1 คน จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมถึงมีบริการรับ-ส่งสนามบิน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากรแข่งขันรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560-2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากร แข่งขันรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 4 คน จะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และอื่นๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน

  ทั้งนี้ นักศึกษาหรือบุคลกรที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์)ชั้น 4 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 พร้อมรับทุนเต็มจำนวน ณ The Chinese University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ในการประชาสัมพันธ์ทุนเต็มจำนวนโครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของ มธ. ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มประเทศเอเชีย และยังส่งเสริมให้เกิดมุมมองระดับโลกและระดับภาคีในประเด็นของการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม ณ The Chinese University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2560 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจะได้รับทุนเต็มจำนวนได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเข้าร่วมประชุม

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) ภายในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 มธ. จำนวน 20 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์

  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดูลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) Summer 2017 ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนระยะสั้น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) Summer 2017 ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 – 25 กรกฎาคม 2560 (Summer 2) ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับทุนประมาณ 50,000 เยนจาก Kansai University

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) ภายในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO Scholarship) สำหรับไปศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ในหลักสูตร SPACE-J โดยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2560

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) ภายในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  Summer 2017 @ UC Berkeley

  Meeting for Enrollment

  In Preparation for Online Registration

  For anyone interested in spending a summer in Berkeley, California (near San Francisco) and study at #3 World Top University with the UC Berkeley professors and students.

  Rangsit: January 25, 2017 (Wednesday) 16:30-17:30,

  ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  Taprachan: January 26, 2017 (Thursday) 16:30-17:30,

  ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ท่าพระจันทร์

  Questions: 083-894-3335, thanet@econ.tu.ac.th


  NEW!!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ในการประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  NEW!!! หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน Sciences Po Lille Summer School 2017 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

  หากนักศึกษาคนใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sciencespo-lille.com/summer-school/list-courses/2017-courses-catalogue หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: summerschool@sciencespo-lille.eu (Ms. Sophie Ledemann) และสามารถลงทะเบียนการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์