เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • NEW!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • NEW!!! ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • NEW!!! รับสมัครนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • NEW!!! รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2560
 • NEW!!! รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ประจำปีการศึกษา 2560
 • NEW!!! ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • NEW!!! ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Spring Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • NEW!!! หลักสูตร The Seoul International Summer School 2017 ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
 • NEW!!! Summer 2017 @ UC Berkeley
 • NEW!!! รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก ประจำปีการศึกษา 2560
 • NEW!!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย
 • NEW!!! หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • NEW!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 มธ. จำนวน 20 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์

  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดูลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  NEW!!! ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  NEW!!! รับสมัครนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  หากนักศึกษาสนใจยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 ท่าพระจันทร์

  ภายใน วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

  NEW!!! รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  หากนักศึกษาสนใจยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ผ่านคณะต้นสังกัด ได้ที่

  1. งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 ท่าพระจันทร์ หรือ

  2. พี่ดาราวรรณ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 ศูนย์รังสิต

  ภายใน วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00 น.

  NEW!!! รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-Degree) ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกในโครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  หากนักศึกษาสนใจยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ผ่านคณะต้นสังกัด ได้ที่

  1. งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 ท่าพระจันทร์ หรือ

  2. พี่ดาราวรรณ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 ศูนย์รังสิต

  ภายใน วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00 น.

  NEW!!! ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  NEW!!! ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Spring Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Spring Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกโดย CASEUF ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ASEAN, EU และประเทศญี่ปุ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการรวมกลุ่มภูมิภาค รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมนอกมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 24 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  หากนักศึกษาสนใจยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ผ่านคณะต้นสังกัด ได้ที่

  1. งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 ท่าพระจันทร์ หรือ

  2. พี่ดาราวรรณ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 ศูนย์รังสิต

  ภายใน วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 12:00 น.

  NEW!!! หลักสูตร The Seoul International Summer School 2017 ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Seoul International Summer School 2017 (SISS) ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อไปศึกษาภาคฤดุร้อนเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560 ณ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 2 คนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและค่าทัศนศึกษาจาก University of Seoul รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  หากนักศึกษาสนใจยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ผ่านคณะต้นสังกัด ได้ที่

  1. งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 ท่าพระจันทร์ หรือ

  2. พี่ดาราวรรณ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 ศูนย์รังสิต

  ภายใน วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 15:00 น.

  NEW!!! Summer 2017 @ UC Berkeley

  Meeting for Enrollment

  In Preparation for Online Registration

  For anyone interested in spending a summer in Berkeley, California (near San Francisco) and study at #3 World Top University with the UC Berkeley professors and students.

  Rangsit: January 25, 2017 (Wednesday) 16:30-17:30,

  ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  Taprachan: January 26, 2017 (Thursday) 16:30-17:30,

  ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ท่าพระจันทร์

  Questions: 083-894-3335, thanet@econ.tu.ac.th


  NEW!!! รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ที่มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

  หากนักศึกษาสนใจสามารถสงใบสมัครให้ที่

  1. งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 ท่าพระจันทร์ หรือ

  2. พี่ดาราวรรณ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 ศูนย์รังสิต

  ภายใน วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 15:00 น.

  NEW!!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ในการประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  NEW!!! หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน Sciences Po Lille Summer School 2017 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

  หากนักศึกษาคนใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sciencespo-lille.com/summer-school/list-courses/2017-courses-catalogue หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: summerschool@sciencespo-lille.eu (Ms. Sophie Ledemann) และสามารถลงทะเบียนการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์