เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนเต็มจำนวนสำหรับเข้าร่วมโครงการ YCU Summer Program in Service Science for Social Innovation 2018
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Summer School 2018 พร้อมรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ณ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2018
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ Australia Awards - ASEAN Scholarships
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาระยะสั้น 2018 NCKU International Summer School ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น Ochanomizu Summer Program 2018 ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED-ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน 74th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
 • -APPLICATION CLOSED-ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น TMU Japanese Summer Program 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น Japanese Language & Culture Program Summer 2018 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 )
 • ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) เพื่อไปศึกษาระยะสั้นโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และเกณฑ์การสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวนไม่เกิน 6 ทุน ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (สัญญาระดับมหาวิทยาลัย)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (สัญญาระดับมหาวิทยาลัย)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และเกณฑ์การสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนเต็มจำนวนสำหรับเข้าร่วมโครงการ YCU Summer Program in Service Science for Social Innovation 2018

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ YCU Summer Program in Service Science for Social Innovation 2018 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย Yokohama City University (YCU) โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 คน จะได้รับเงินทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ที่พักระหว่างเข้าร่วมโครงการ, ค่าธรรมเนียมโครงการ, ค่าประกันการเดินทางระหว่างพำนักในประเทศญี่ปุ่น และบริการไปรับที่สนามบิน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และการสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Summer School 2018 พร้อมรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ณ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Summer School 2018 พร้อมรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน เพื่อไปศึกษาระหว่างวันที่ 13 - 26 กรกฎาคม 2561 (session A) หรือระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 (session B) โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และการสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือ http://summerprogram.sjtu.edu.cn/Data/List/Program

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2018

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2018 เพื่อไปศึกษาระยะสั้น ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 คน จะได้รับเงินทุน JASSO คนละ 80,000 เยน และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกส่วนหนึ่ง

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และการสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ Australia Awards - ASEAN Scholarships

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศโครงการทุน Australia Awards - ASEAN Scholarships โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน ให้แก่นักศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อไปศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้

  1. การเมืองและความมั่นคง

  2. เศรษฐกิจ

  3. สังคมและวัฒนธรรม

  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/F9tGcn

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาระยะสั้น 2018 NCKU International Summer School ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการศึกษาระยะสั้น 2018 NCKU International Summer School ระหว่างวันที่ 2 - 17 สิงหาคม 2561 ณ National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)โดยนักศึกษา มธ. ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Program fee

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น Ochanomizu Summer Program 2018 ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง หลักสูตรระยะสั้น Ochanomizu Summer Program 2018 ระหว่างวันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2561 (2 สัปดาห์) ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO)

  ทั้งนี้ นักศึกษา มธ. ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และการสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ

  -APPLICATION CLOSED-ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน 74th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน 74th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2561 ณ United Nations Conference Center (UNCC), กรุงเทพมหานคร

  ทั้งนี้ นักศึกษา มธ. ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/VMKbWc

  ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561

  -APPLICATION CLOSED-ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น TMU Japanese Summer Program 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการระยะสั้น TMU Japanese Summer Program 2018 ระหว่างวันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

  และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  <*ภายในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น Japanese Language & Culture Program Summer 2018 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง หลักสูตรระยะสั้น Japanese Language & Culture Program Summer 2018 เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจะมีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 )

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 ) ซึ่งนักศึกษามีกำหนดเดินทางไปศึกษาในเดือนกันยายน 2561

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  โปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา**

  ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ได้ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

  ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับทุนดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน โปรดดูรายชื่อตามประกาศแนบด้านล่าง

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศเรื่องการรับสมัครทุนดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แนบด้านล่าง

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์