เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี
 • ประชาสัมพันธ์การรับครูอาสาสมัครชาวจีน
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Monbukagakusho Scholarship 2019 ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ The Hong Kong University of Science and Technology
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาโท Chevening Scholoarships 2019/2020 ณ สหราชอาณาจักร
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประชุม Airlangga ASEAN+3 Youth Conference and Cultural Program 2.0
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme 2019/20 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น (ภาค Spring 2019)
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนระยะสั้นเพื่อการฝึกงานร่วม 2 ประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น): Thammasat and Osaka City University's Short Course Joint Internship Program
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาภายใต้โครงการ TU-ISEP พร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Tokyo NODAI Special Exchange Student Program เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2561 (รับสมัครครั้งที่
 • ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ Korea University พร้อมรับทุนรัฐบาลเกาหลี (NIED
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ
 • ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์โครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) Embassy Regional Grants Program
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาวิชา International Business ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 2 คน โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 90% และค่ากิจกรรม Cultural and Business Program

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์การรับครูอาสาสมัครชาวจีน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีนได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements และส่งตรงไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-610-5399 (คุณยุทธการ)

  ประชาสัมพันธ์ทุน Monbukagakusho Scholarship 2019 ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนภายใต้รัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: Mext) Scholarship Program 2019 สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการจะไปศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือ http://en.ritsumei.ac.jp/admissions/ และสามารถสมัครโดยตรงไปยัง Ritsumeikan University

  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561

  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  สัมภาษณ์โดยคณะ(เฉพาะผู้สมัครไป UC)ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ The Hong Kong University of Science and Technology

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา MPhil และ PhD ในสาขาต่างๆ ของ The Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pg.ust.hk/landing หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (852)2358 7593

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาโท Chevening Scholoarships 2019/2020 ณ สหราชอาณาจักร

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุน Chevening Scholoarships ประจำปี 2019/2020 เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพื่อเติมได้ที่ http://www.chevening.org/thailand/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ suparaporn.kaewharn@fco.gov.uk

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประชุม Airlangga ASEAN+3 Youth Conference and Cultural Program 2.0

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประชุม Airlangga ASEAN+3 Youth Conference and Cultural Program 2.0 ภายใต้หัวข้อ "Maintaining ASEAN+3 Sovereignty Under Terrorism Threat" ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ Universitas Airlangga สาธารณรัฐอิโดนีเซีย จุดประสงค์ของการประชุมเพื่อส่งเสริมความเป็นอาเซียนและตระหนักถึงการป้องกันการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้น นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 10 คน จะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน และค่าที่พักจาก Universitas Airlangga

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์ทุน Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme 2019/20 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง Research Grants Council เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก

  ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน HK$25,100 ค่าเดินทางไปประชุมหรือทำวิจัย HK$ 12,600 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือทางเว็บไซต์ https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html หรือสอบถามไปที่อีเมล HKPF@ugc.edu.hk *หมดเขตใบสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 *

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น (ภาค Spring 2019)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น (ภาค Spring 2019) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดยจะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนการศึกษา และทุนวิจัยของรัฐบาลฝรั่งเศษ การเตรียมเอกสารการสมัคร ไปจนถึงการติดตามผลการสมัครเรียน ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนระยะสั้นเพื่อการฝึกงานร่วม 2 ประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น): Thammasat and Osaka City University's Short Course Joint Internship Program

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนระยะสั้นเพื่อการฝึกงานร่วม 2 ประเทศ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) - Thammasat and Osaka City University's Short Course Joint Internship Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีโอกาสในการค้นคว้าวิจัย หาข้อสรุปและเสนอแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงจากการเข้าฝึกงานในบริษัทของประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจที่งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น เช่น บริษัท Panasonic, Daikin, Kubota เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการนี้จาก Osaka City University เป็นจำนวนเงินคน 70,000 เยน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารสมัคร และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกได้ที่เอกสารประกาศแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) *ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดเวลาไปศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร

    รับสมัคร:     31 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561

    สอบสัมภาษณ์:   24 กันยายน 2561

    รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา: ดูตารางรายละเอียดแนบด้านล่าง

    จำนวนรับสมัคร: ดูตารางรายละเอียดแนบด้านล่าง

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารสมัคร และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกได้ที่เอกสารประกาศแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) *ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  -------------------------

  Announcement for graduate students who are interested in joining the exchange program with our partner university in the semester 2/2018.

  The Faculty of Economics, Thammasat University is pleased to announce the application for our graduate students to join exchange program with our partner university in the 2nd semester of the 2018 academic year.

  The students must be fully responsible for all the expenses including the round-trip air fare, TU tuition fees, living expenses and other miscellaneous expenses.

  The application is now open until 20 September 2018.

  *For the list of partner universities and seat quota, please see the attachment below*

  The interview will be held on Monday, September 24, 2018

  Eligibility

  • Applicants must be , at minimum, the 2nd year full-time master’s students (International Program)

  • Applicants must have an English Language score TOEFL(IBT) or IELTS according to the requirement of the Partner Universities. The result must be no more than two years old on the last day of the application period.

  Required documents

  - A completed application form (atteched below)

  - An official transcript issued by the office of the Registrar, TU

  - An official English Language score TOEFL(IBT) or IELTS

  - An ID photo (2 x 2 inches in size)

  **Please submit the completed application form with required documents at the International Affairs Office of Faculty of Economics, 4th floor, Faculty of Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan Campus within 20 September 2018.

  Selection Criteria

  The Interview Committee bases its decision in part on the documents you submit and the interview which will be conducted in English. The Interview committee is authorized to make a decision and their decision is final.

  Any further inquiries, please contact narisa@econ.tu.ac.th

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18 - 23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  http://www.dce.mre.gov.br/en/PEC/G/processo_seletivo/inscricoes/2019.php หรือสอบถามที่ e-mail: cultural.bangkok@itamaraty.gov.br และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาภายใต้โครงการ TU-ISEP พร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาภายใต้โครงการ TU-ISEP พร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดในประกาศแนบท้ายนี้

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Tokyo NODAI Special Exchange Student Program เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุน Tokyo NODAI Special Exchange Student Program เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท เต็มเวลา 2 ปี ด้านการเกษตร และชีววิทยาศาสตร์ (Agriculture, Life Sciences) ณ Tokyo University of Agriculture (Tokyo NODAI) วิทยาเขต Setagaya พร้อมรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน 45,000 JPY/เดือน เป็นเวลา 11 เดือน และยกเว้นค่าหอพักในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี จากมหาวิทยาลัย Tokyo NODAI

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นแบบไม่รับปริญญาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ได้ทันเวลาที่ระบุในประกาศ**

  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศแนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 (ระยะเวลา 2 เดือน) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน จะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก Graduate School of Economics, Kyoto University

  กำหนดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์

    รับสมัคร:      9 - 16 สิงหาคม 2561

    สอบสัมภาษณ์:   20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารสมัคร และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  Announcement for graduate students who are interested in joining a two-month intensive exchange program at the Graduate School of Economics, Kyoto University (Japan) for this 2018 academic year.

  The Faculty of Economics, Thammasat University is pleased to announce the application for our graduate students to join the two-month intensive exchange program at the Graduate School of Economics (GSE), Kyoto University, for this 2018 academic year. The exchange program will be started from the beginning of December 2018 until the end of January 2019 (approximately 2 months). Two selected candidates will be granted scholarship offered by the GSE, Kyoto University including partially round-trip air ticket (up to 80,000 JPY) and living expenses (approximately 80,000 JPY per month). Any other expenses (such as domestic transportation, accommodation, food, medical treatments and other insurance which is not included in the scholarship) are the responsibility of the student.

  The application will open on 9 - 16 August 2018.

  The interview will be held on Monday, August 20, 2018 (from 10.00 a.m.)

  **For more information about the application, please see the file of announcement attached herewith and please submit the completed application form with required documents (official transcript and thesis proposal) at the International Affairs Office of Faculty of Economics, 4th floor, Faculty of Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan Campus.

  Any further inquiries, please contact narisa@econ.tu.ac.th

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2) ซึ่งสามารถดูรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจำนวน 9 คน ตามเอกสารแนบด้านล่าง เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังนี้

  วันและเวลาสัมภาษณ์: วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

  สถานที่: ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ลำดับการเข้าสัมภาษณ์: ตามเอกสารแนบ

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2561 (รับสมัครครั้งที่

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2561 (รับสมัครครั้งที่ 2) ตามเอกสารแนบด้านล่าง

  ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ Korea University พร้อมรับทุนรัฐบาลเกาหลี (NIED

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนรัฐบาลเกาหลี (NIED) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ Korea University ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. Humanities

  2. Social Sciences

  3. Natural sciences

  4. Engineering

  โดยรัฐบาลเกาหลีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าประกันสุขภาพ

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และดูวิธีการสมัครได้ที่ www.studyinkorea.go.kr และส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) และคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากต่างประเทศได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศแนบด้านล่าง

  ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  - กำหนดเวลาไปศึกษาแลกเปลี่ยน: ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  - รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และจำนวนรับสมัคร: ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

  - กำหนดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์

    รับสมัคร:      23 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2561

    สอบสัมภาษณ์:   29 สิงหาคม 2561

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และเกณฑ์การสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์โครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) Embassy Regional Grants Program

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) Embassy Regional Grants Program จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเงินรางวัลสนับสนุนตั้งแต่ 15,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นด้านความเท่าเทียม การเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงนโยบายด้านขอบเขตพรมแดนและการพัฒนาในสาขาต่างๆ

  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดวิธีการสมัครได้ที่ https://th.usembassy.gov/lower-mekong-initiative-lmi-embassy-regional-grants-program/ หรือสอบถามที่ e-mail: REOBangkok@state.gov.

  ทั้งนี้ ปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ได้ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมและทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวนั้น บัดนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก โดยกำหนดวันสอบคัดเลือก:

  วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) เพื่อไปศึกษาระยะสั้นโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และเกณฑ์การสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวนไม่เกิน 6 ทุน ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (สัญญาระดับมหาวิทยาลัย)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (สัญญาระดับมหาวิทยาลัย)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และเกณฑ์การสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ**

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์