เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super Short-term Program (SSTP) - UMAP ประจำปี 2560 พร้อมรับทุน
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Hanma 2017 (Session 2) ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมรับทุนสนับสนุน
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รับทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมรับทุนการศึกษา
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
 • -APPLICATION CLOSED- การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร Japanese Language & Culture Program Summer 2017 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น SWU Summer International Program (SSIP) 2017 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนระยะสั้นเข้าร่วมโครงการ CAU's International Summer Program ณ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากรแข่งขันรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560-2561
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 พร้อมรับทุนเต็มจำนวน ณ The Chinese University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) Summer 2017 ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนระยะสั้น
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
 • Summer 2017 @ UC Berkeley
 • NEW!!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย
 • NEW!!! หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super Short-term Program (SSTP) - UMAP ประจำปี 2560 พร้อมรับทุน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super Short-term Program (SSTP) - UMAP ประจำปี 2560 ในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกในโครงการ UMAP

  สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาแบบเต็มเวลา เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 10-30 วัน ตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด โดยผู้สมัครมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษา ภายใต้การพิจารณาของ UMAP

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศได้ที่ http://umap.org/programs/c/

  และดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560)

  ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Hanma 2017 (Session 2) ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมรับทุนสนับสนุน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Hanma 2017 (Session 2) ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 - 24 สิงหาคม 2560

  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าตำราเรียนจาก Kyungnam University

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดทุน, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)

  ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  โครงการนี้จัดโดย Fukuoka Women's University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแกนนำเครือข่าย Consortium of ASEAN-EU-Fukuoka University (CASEUF) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับ ASEAN, EU และประเทศญี่ปุ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการรวมกลุ่มภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมนอกมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

  สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาแบบเต็มเวลา เพื่อไปศึกษาเป็นระหว่างวันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2560

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดทุน, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รับทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดประกาศทุนและใบสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง

  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

  คุณวันเพ็ญ เนตรรุ่ง คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-696-5980

  คุณพรทิภา วงศ์กันทรากร คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2437

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่ 5 - 16 มิถุนายน และวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://www.fdsm.fudan.edu.cn/international/summerprogram.aspx

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมรับทุนการศึกษา

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มธ. ชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 (Winter semester 2017/2018)โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อ 1 คน จะได้รับทุนการศึกษา €300 เป็นเวล 5 เดือน รวมทั้งสิ้น €1500 จาก Technical University of Munich

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร, ค่าใช้จ่าย และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร, ค่าใช้จ่าย และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.*(เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560)

  -APPLICATION CLOSED- การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร Japanese Language & Culture Program Summer 2017 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร Japanese Language & Culture Program Summer 2017 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจะมีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) ภายในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED- การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น SWU Summer International Program (SSIP) 2017 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น SWU, Summer International Program (SSIP) 2017 สำหรับนักศึกษา(หญิง)ปริญญาตรีของ มธ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครหลักสูตร(Program fee: 1,700 US) แต่ยังต้องจ่ายค่า Registration fee และค่าที่พัก

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) ภายในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครทุนหลักสูตร Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน และปริญญาโท ระยะไม่เกิน 36 เดือน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง (ตามเอกสารแนบ) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใน 6 สาขาวิชา (Humanities, Engineering, Sciences, Social Sciences and Education) โดยรัฐบาลอินโดนีเซียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ หรือเว็บไซต์ http:/www.knb.ristekdikti.go.id และขอให้สมัครตรงไปยังแหล่งทุนภายใน 30 เมษายน 2560

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนระยะสั้นเข้าร่วมโครงการ CAU's International Summer Program ณ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนระยะสั้นเข้าร่วมโครงการ CAU's International Summer Program (ISP) ณ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของ มธ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2560 (สำหรับ session 1) หรือเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2560 (สำหรับ session 2) โดยสามารถเลือกได้ 1 session ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อ จำนวน 1 คน จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมถึงมีบริการรับ-ส่งสนามบิน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากรแข่งขันรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560-2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากร แข่งขันรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 4 คน จะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และอื่นๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน

  ทั้งนี้ นักศึกษาหรือบุคลกรที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์)ชั้น 4 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 พร้อมรับทุนเต็มจำนวน ณ The Chinese University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ในการประชาสัมพันธ์ทุนเต็มจำนวนโครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของ มธ. ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มประเทศเอเชีย และยังส่งเสริมให้เกิดมุมมองระดับโลกและระดับภาคีในประเด็นของการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม ณ The Chinese University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2560 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจะได้รับทุนเต็มจำนวนได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเข้าร่วมประชุม

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) ภายในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย และประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 มธ. จำนวน 20 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์

  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดูลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) Summer 2017 ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนระยะสั้น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) Summer 2017 ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 – 25 กรกฎาคม 2560 (Summer 2) ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับทุนประมาณ 50,000 เยนจาก Kansai University

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) ภายในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO Scholarship) สำหรับไปศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ในหลักสูตร SPACE-J โดยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2560

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) ภายในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  Summer 2017 @ UC Berkeley

  Meeting for Enrollment

  In Preparation for Online Registration

  For anyone interested in spending a summer in Berkeley, California (near San Francisco) and study at #3 World Top University with the UC Berkeley professors and students.

  Rangsit: January 25, 2017 (Wednesday) 16:30-17:30,

  ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  Taprachan: January 26, 2017 (Thursday) 16:30-17:30,

  ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ท่าพระจันทร์

  Questions: 083-894-3335, thanet@econ.tu.ac.th


  NEW!!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ในการประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  NEW!!! หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน Sciences Po Lille Summer School 2017 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

  หากนักศึกษาคนใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sciencespo-lille.com/summer-school/list-courses/2017-courses-catalogue หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: summerschool@sciencespo-lille.eu (Ms. Sophie Ledemann) และสามารถลงทะเบียนการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์