งานวิจัย POLICY WATCH - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
POLICY WATCH -เกี่ยวกับโครงการ

โครงการจับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch)

โครงการจับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch) ก่อตั้งจากกลุ่มคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความสนใจเพื่อติดตามการกำหนดนโยบายและสถานการณ์การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยทางกลุ่มจับตานโยบายรัฐบาลจะจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรทำและไม่ควรทำต่อรัฐบาล โดยเน้นนโยบายที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายสังคม โดยพิจารณาจากมิติหรือประเด็นต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ ได้แก่

โครงการจับตานโยบายรัฐบาลปี 2 (Policy Watch 2)

ในปีนี้นอกจากการจับตานโยบายของรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นสาระสำคัญของทางโครงการแล้ว ทางโครงการจับตานโยบายรัฐบาลยังได้เพิ่มมิติในเรื่องของการปฎิรูปประเทศ ซึ่งเป็นวาระที่สำคัญในปัจจุบัน และเกี่ยวโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย โดยทางโครงการได้แบ่งคณะทำงาน ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆด้วยกัน คือ

  1. Socio – Economic Policies (สังคมสวัสดิการ)

  2. Macro policies (เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ)

  3. Sectoral Policies (ความเป็นธรรมทางโครงสร้างและนโยบาย)

โดยทางกลุ่มจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสู่สาธารณชน เช่น การแถลงข่าว การจัดประชุมทางวิชาการ และผลงานวิจัย เป็นต้น


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121