งานวิจัย POLICY WATCH - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
POLICY WATCH -จดหมายข่าว

โครงการจะมีการจัดทำจดหมายข่าว “Policy Watch Newsletter” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมในแต่ละด้าน การวิเคราะห์นโยบายที่เป็นประเด็นเร่งด่วน การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะสำคัญอื่นๆ และการให้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ โดยจดหมายข่าวจะมีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ทุกๆ 2 เดือน

จดหมายข่าวโครงการ Policy Watch ฉบับที่8 : เดือน ตุลาคม
จดหมายข่าวโครงการ Policy Watch ฉบับที่7 : เดือน สิงหาคม
จดหมายข่าวโครงการ Policy Watch ฉบับที่6 : เดือน มิถุนายน
จดหมายข่าวโครงการ Policy Watch ฉบับที่5 : เดือน เมษายน
จดหมายข่าวโครงการ Policy Watch ฉบับที่4 : เดือน กุมภาพันธ์
จดหมายข่าวโครงการ Policy Watch ฉบับที่3 : เดือน ธันวาคม
จดหมายข่าวโครงการ Policy Watch ฉบับที่2 : เดือน พฤศจิกายน
จดหมายข่าวโครงการ Policy Watch ฉบับที่1 : เดือน สิงหาคม

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121