งานวิจัย POLICY WATCH - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
POLICY WATCH -ติดต่อเรา

โครงการ Policy Watch

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถ. พระจันทร์ กทม. 10200

โทรศัพท์: 02-2240147-9, โทรสาร: 02-2240146

อีเมล: policywatchgroup@gmail.com

รศ. ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ (ผู้จัดการโครงการ)

supawat@econ.tu.ac.th

นาย พงศ์เทพ เทพาวัชรนนท์(ผู้ช่วยโครงการ)

pt.pongthep@gmail.com

นาย นภนันท์ เขาจารี (ผู้ช่วยโครงการ)

noppanun.kh@gmail.com

นางสาว วิชญา พรหมสวัสดิ์ (ผู้ช่วยโครงการ)

witchaya.p@gmail.com


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121