งานวิจัย POLICY WATCH - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
POLICY WATCH -การแถลงข่าว

 • งานแถลงข่าว "ช่องว่างนโยบายรัฐบาล : พลังงาน ค่าจ้าง และการคลัง" วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2554

  ณ ห้อง101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • งานแถลงข่าว "ขอเรียกร้องความรับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อนโยบายประชานิยม" วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • งานถามตอบ "นักเศรษฐศาสตร์พบนักการเมือง" วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2554

  ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2554
  เรื่อง...“การจัดการปัญหาเงินเฟ้อ”

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ.2554
  เรื่อง...“ประสิทธิภาพเศรษฐกิจไทย:สิ่งที่ถูกมองข้าม”

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2553
  เรื่อง...“เราควรเรียนรุ้อะไรจากเรื่อง 3 จี”

  ณ ห้อง101 ชั้น1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2553
  เรื่อง...“ช่องว่างนโยบายและการติดตามการปฏิรูปประเทศไทย”

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • งานประชุมวิชาการประจำปี วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2553 เรื่อง...“1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 11 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2553 เรื่อง...“นโยบายเศรษฐกิจฐานราก-นโยบายข้าว”

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2553 เรื่อง...“บทเรียนการดำเนินนโยบายภายใต้เศรษฐกิจสังคมทวิลักษณ์”

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 9 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่อง...“1 ปีรัฐบาล: ก้าวไม่พ้นประชานิยม ไปไม่ถึงรัฐสวัสดิการ”

  ณ ห้อง101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่อง...“Copenhagen Climate Talk”

  ณ ห้อง101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2552 เรื่อง...“โครงการสินเชื่อเพื่อปลดหนี้นอกระบบ”

  ณ ห้อง101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เรื่อง...“การประมูลคลื่นความถี่ยุคที่ 3(3G)”

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2552 เรื่อง“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: บทพิสูจน์ความจริงใจของนักการเมือง”

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 เรื่อง.. “ผ่าแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง”

  ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2552 เรื่อง.. “มองผลงานรัฐบาล 6 เดือน”

  ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เรื่อง.. “หนี้สาธารณะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ”

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะทำงานโครงการจับตานโยบายรัฐบาลจะจัดให้มีการแถลงข่าวประจำเดือนเพื่อแสดงความเห็นต่อนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประเด็นเร่งด่วนโดยการแถลงข่าวจะจัดขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • แถลงข่าวครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง.. “เศรษฐกิจไทย ถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง”

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121