งานวิจัย POLICY WATCH - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
POLICY WATCH -คณะทำงาน

ที่ปรึกษาโครงการ

ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์

รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย

หัวหน้าโครงการ

รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ

ผู้จัดการโครงการ

รศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

คณะทำงาน

รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ

รศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล

ผศ.ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร

ผศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น

ผศ.ดร. พีระ เจริญพร

อ.ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ

อ.ดร. ประชา คุณธรรมดี

และคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยวิจัย

นาย พงศ์เทพ เทพาวัชรนนท์

นาย นภนันท์ เขาจารี

นางสาว วิชญา พรหมสวัสดิ์


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121