ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เป็นปาฐก สำหรับปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งใหม่


เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการคัดเลือกปาฐกของการแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16 ได้ประชุมร่วมกัน และมีมติให้เชิญ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักคิด นักเขียน และศิลปินแห่งชาติ เป็นปาฐกสำหรับการแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับหัวข้อของปาฐกถาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121