ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ Thailand Scholarships (Year 2017) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ


เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เดินทางเข้าร่วมในฐานะคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ Thailand Scholarships (Year 2017) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นเครือข่าย ASEA-UNINET โดยจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยในปีนี้ได้มีผู้สมัครทุนจากทั้ง 3 ประเทศ รวม 89 คน
 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121