ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต) ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต) ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคภาษาไทย และหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษของคณะฯ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121