ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
















ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! ประมวลภาพกิจกรรมงานครบรอบวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 68 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา


เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้กำหนดจัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 68 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

07.30 - 08.00 น.     คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

                            ภายในมหาวิทยาลัยในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาของคณะ

08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน และรับประทานอาหารว่าง

08.30 - 09.30 น.     พิธีสงฆ์

10.00 - 11.30 น.     ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความทรงจำเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์”

                            โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา นิธังกร

                            อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                            ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

11.30 - 12.00 น.     มอบพวงมาลัยเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับอาจารย์อาวุโส

ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารฯและผู้แทนจากคณะต่างๆที่มาเข้าร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก






































































































 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121