ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! อาจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตร B.E. International Program คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูตและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงฮานอย สาธารณร


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ได้นำนักศึกษาหลักสูตร B.E. International Program จำนวน 41 คน ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูตที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจรวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ในวิชา Contemporary Issues in ASEAN: CLMV focus ของหลักสูตร B.E. International Program

ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook: Thai Embassy, Hanoi

caught-in-a-trap-proceeedings-2017.pdf

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121