ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัฒน์นฤมล เดชขำ นักศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัฒน์นฤมล เดชขำ นักศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านนากอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (AN ECONOMIC VALUATION OF A COMMUNITY FOREST, IN BAN NA KOK, BO KLUEA DISTRICT, NAN PROVINCE, THAILAND) ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในวันที่ 20 มกราคม 2560

http://gs.rmu.ac.th/grc2017/

 • --------------------------

  ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559

  ชื่อวิทยานิพนธ์: การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านนากอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (AN ECONOMIC VALUATION OF A COMMUNITY FOREST, IN BAN NA KOK, BO KLUEA DISTRICT, NAN PROVINCE, THAILAND)

  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง

  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว
 •  
   
  ส่งเมล์ให้เพื่อน
   
  พิมพ์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
  อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121