ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแนะนำการใช้งานข้อมูล และการจัดการข้อมูลในระบบ intranet ระบบใหม่รวมถึงอบรมการแก้ไขเอกสาร Office ด้วย Drive plug-in for Microsoft Office


เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแนะนำการใช้งานข้อมูล และการจัดการข้อมูลในระบบ intranet ระบบใหม่ ให้บุคลากรของคณะฯ เนื่องจากคณะฯมีการโอนย้ายระบบ Intranet จากระบบเดิมไปยังระบบของ Google รวมถึงอบรมการแก้ไขเอกสาร Office ด้วย Drive plug-in for Microsoft Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121