ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าว "การประกวดการออกแบบสื่อให้ความรู้ทางการเงิน ภายใต้โครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้" จัดโดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในฐานะผู้นำธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ได้จัดให้มี การประกวดการออกแบบสื่อให้ความรู้ทางการเงิน ภายใต้โครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้ ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมในการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน (Financal Literacy) และเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน อันเป็นหนึ่งช่องทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดใจในกลุ่มนักศึกษา เพื่อนำไปใช้รณรงค์การสร้างวินัยทางการเงินที่ดีในกลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและกติกาการเข้าร่วมได้ที่เอกสารแนบด้านล่างFact_sheet_รายละเอียดโครงการ_ฉลาดคิด_ฉลาดใช้_Final.pdf

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121