ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากรของคณะฯในหัวข้อ “สื่อใหม่(New Media)ในชีวิตประจำวัน: การประยุกต์ใช้ในการทำงาน: การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์”


เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากรของคณะฯในหัวข้อ “สื่อใหม่(New Media)ในชีวิตประจำวัน: การประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์” รวมไปถึงเทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (การเขียนข้อความ การสร้าง Content/ ภาพ หรือวีดีโอ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย วิธีการใช้โซเชียลมีเดียทั้งในชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์) ซึ่งทางคณะฯได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ 2 ท่าน คือ อาจารย์พรรณวดี ประยงค์ และคุณจิรัฎธกรฐ์ บรรจงศิลป์ ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะฯเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121