ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 252,700 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นผู้รับมอบทุน ณ ห้องรับรอง ชั้น 28 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

ทั้งนี้ ทุนข้างต้นได้มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2560 – 2561
 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121