ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.จัดงานเลี้ยงเกษียณเพื่ออำลาผู้เกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกจากราชการ ประจำปี 2560


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณ เพื่ออำลาผู้เกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ จำนวน 6 ท่าน

1. ศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง (อาจารย์)

2. รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์ (อาจารย์)

3. รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ (อาจารย์)

4. ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย (อาจารย์)

5. นายกำพล อมรวุฒิพิพัฒน์ (เจ้าหน้าที่)

6. นางสุญาณี กังวาฬวงษ์ (เจ้าหน้าที่)

และมีผู้ลาออกจากราชการ 1 ท่าน ได้แก่

1.รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (อาจารย์)

ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิตเดินทางมาเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง
 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121