ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัยในงานสัมมนา ณ มธ. ศูนย์รังสิต


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัยในงานสัมมนาเรื่อง The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand โดยอาจารย์ ธันย์ชนก นันทกิจ, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

และงานสัมมนาเรื่อง Foreign Workers in Thai Manufacturing:Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages โดย คุณภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร, นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง 424 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121