ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!!! ขอเชิญรับชมวีดิโอย้อนหลังงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ"นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมวีดิโอย้อนหลังงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ของคณะ(ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ

"นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

-----------------------------

ได้ที่ลิงก์ >> https://youtu.be/sGeCQCSMf0U

สำหรับวีดิโอย้อนหลังงานช่วงเช้า สามารถรับชมได้ที่ >>https://youtu.be/UNUATf9soh8

สำหรับเอกสารสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้ทาง http://www.symposium.econ.tu.ac.th/

 • ----------------------------

  งานนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7

  อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)

  -----------------------------

  กำหนดการ (Tentative)

  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน


  09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงาน โดยคณบดี

  และกล่าวเปิดงาน โดยอธิการบดี


  09.15 - 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ

  โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

  รองนายกรัฐมนตรี


  09.45 - 10.35 น. การนำเสนอในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย"

  โดย ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ร่วมเสวนาโดย

  รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  10.45 - 11.35 น. การนำเสนอในหัวข้อ "นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่ New S-Curve"

  โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ร่วมเสวนาโดย

  คุณดุสิต อนันตรักษ์

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


  11.35 - 12.30 น. การนำเสนอในหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมในภาคบริการ"

  โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ร่วมเสวนาโดย

  ดร.ณัฐ ธารพานิช

  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

  -------------------------------

  ดำเนินรายการโดย

  อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  13.30 - 14.20 น. การนำเสนอในหัวข้อ "การแข่งขันในแพลตฟอร์มหลายมิติ: E-commerce"

  โดย ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ร่วมเสวนาโดย

  ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม

  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


  14.20 - 15.10 น. การนำเสนอในหัวข้อ "ความท้าทายของกรรมสิทธิ์และสัญญาในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี"

  โดย อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ร่วมเสวนาโดย

  อ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  -----------------------

  ดำเนินรายการโดย

  อาจารย์ธันย์ชนก นันทกิจ

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  15.20 - 17.00 น. วงเสวนา "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"

  โดย รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต

  กรรมการ และ Head of Innovation and Research Development Institute กลุ่มมิตรผล

  รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

  ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

  นักวิชาการอิสระ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

  นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

  -----------------------

  ดำเนินการเสวนา โดย

  รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  
   
  ส่งเมล์ให้เพื่อน
   
  พิมพ์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
  อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121